Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Laporan Harian Daripada Ladang Ternakan Ayam Itik 鸡鸭农场每日汇报

Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia (DVS) mengkehendaki semua pemilik-pemilik ladang memberi laporan harian kepada Jabatan Perkhidmatan Haiwan, perkara yang perlu dilaporkan adalah berikut:-

* ada ataupun tiada kematian yang melebihi 3%
* ada ataupun tiada tanda-tanda penyakit yang mencurigakan.

Langkah ini adalah untuk memantapkan lagi pemantauan semua ladang-ladang bagi mengawal penyakit Avian Influenza. kerjasama dari pihak ladang amat dihargai.

Selepas mengisi borang laporan harian seperti yang dilampirkan, kemudian sila faks ke Jabatan Perkhimatan Haiwan Negeri yang berdekatan

16/2/2004

大马兽医要求所有农场雇主必须每日向该局汇报,有关会报详情如下:-

* 有或没有死亡率超过 3%
* 有或没有可疑的疾病征象

这是为了监督所有农场对禽流感疾病的控制,敬请大家配合。请将附上的报告表格填妥然后传真到邻近的州兽医局。