Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2009年饲料法令下的申请自行混料或售卖证书之程序Tatacara permohonan sebagai PEMBUAT/PENJUAL di bawah Akta Makanan Haiwan 2009

Tatacara permohonan di bawah Akta Makanan Haiwan 2009
2009年饲料法令下的申请程序

Permohonan Pendaftaran PEMBUAT / PENJUAL Makanan atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan melalui sistem online DVS.
(e-AMH)
农场有自行混料或售卖饲料或饲料添加剂者。必须通过兽医局网站之在线系统申请注册。

Sistem Online link: http://eamh.dvs.gov.my/amhpub/web/index.php

Terdapat 3 katergori pendaftaran makanan haiwan atau bahan tambahan makanan haiwan iaitu: (含有3项申请如下)

  1. Lesen pengimportan (进口饲料或原料执照)
  2. Sijil Pembuat (自行混料证书)
  3. Sijil Penjual (自行混料农场除了自己用还售卖者必须多加申请售卖证书)

Lampiran:
senarai semak dan borang permohonan pendaftaran sebagai PEMBUAT/ PENJUAL Makanan atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan.

Borang : http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/409
附件:申请注册清单和表格。

Sebarang pertanyaan sila hubungi (任何疑问可以直接联系以下部门)
Seksyen Pemakanan Haiwan
Bahagian Pembanguan Sumber Teknologi Ternakan
Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)
Aras 2, Lot 4G1, Blok Podium, Wisma Tani.
Tel: 8870 2000, 8870 2170

Dr Ana Maria Binti Abd Karim 03-88702180
Dr Noorazrena Binti Abdul Aziz 03-88702182
Dr Masturi Binti Mahmud 03-88702164
Dr Wan Aini Binti Wan Mahamood 03-88702064

Directory: http://www.dvs.gov.my/index.php/edirectory/member_list/7

Source:DVS Putrajaya.